Domov » O nás

O nás

Jsme nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě a rozvoj aktivního občanství. 

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997.

Zaměřujeme se na potírání systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a zvyšování transparentnosti veřejného sektoru. Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost. 

Cílem našich aktivit je:

 • rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu,
 • podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných,
 • prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,
 • prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje.

Mezi činnosti Oživení patří:

 • poskytování právního a expertního poradenství,
 • zpracování, vydávání a distribuce odborných analýz,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat,
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • propagace aktivit Oživení, vzdělávání a osvěta v oblasti transparentní a odpovědné správy věcí veřejných,
 • šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem občanského sdružení Oživení je valná hromada jeho členů, která volí člena výkonného výboru. Výkonný výbor je tvořen předsedou, který je oprávněn jednat samostatně.

Výkonný výbor (statutární orgán):
Kameník Martin – předseda

Pro Oživení ke dni 10.6.2017 pracují:
Kameník Martin – předseda
Sládková Markéta – vedení kanceláře
Zelenka Marek – právník sdružení
Franková Lenka – projektová koordinátorka
Trunkatová Šárka – projektová koordinátorka
Dušáková Klára – ekonomická manažerka
Kocnárová Eva – PR a fundraising

Členové sdružení ke dni 10.6.2017:
Andrlová Kristýna
Čiverná Marie
Franková Lenka
Johnová Jarmila
Kameník Martin
Kišďurka Marián
Kotecký Jan
Kohoutková Andrea
Kramár Tomáš
Sochovský Vít
Tichavská Radana
Rattay Štěpán
Zelenka Marek