Domov » Možnosti podpory

Možnosti podpory

Pro činnost naší organizace, která každodenně dohlíží na činnost našich politiků a úředníků a snaží se prosazovat změny, které vedou k odpovědnější správě věcí veřejných, je důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupuJedním ze zásadních pilířů naší finanční stability je stálá základna podporovatelů, kteří sdílejí námi prosazované hodnoty.
Jen s podporou dárců, kteří mohou přispívat na chod organizace byť jen drobnou částkou, můžeme vytvořit potřebný, skutečně nezávislý finanční zdroj.

Vaše podpora dodá našemu hlasu potřebnou sílu! 

  • Staňte se členy Klubu přátel Oživení a podpořte pravidelným příspěvkem naše protikorupční aktivity

  • Podpořte nás jednorázově zasláním finančního daru na účet č. 2800516661/2010 s variabilním symbolem 1.

Česká republika se podle “Indexu vnímání korupce za rok 2016” ve srovnání s rokem 2015 propadla o 10 míst z loňského 37. místa ve světě na 47. příčku. Data z naší právní poradny potvrzují, že ke korupčnímu jednání dochází mnohem častěji, než je medializováno na příkladu velkých korupčních kauz.

Toto nepříznivé skóre můžeme s Vaší pomocí zlepšit.

  • Za 4000,-Kč můžeme zanalyzovat závažnější podnět a vypracovat detailní podání na ÚOHS nebo trestní oznámení na policii.
  • Za 8000,-Kč pomůžeme 40 lidem s jejich dotazy a posuneme je k řešení. Ročně poskytneme více než 150 odborných konzultací a zpracujeme téměř 400 podnětů od občanů a zastupitelů.
  • Za 12000,-Kč poradíme zastupitelům a aktivním občanům přímo na místě na Bezkorupce Tour, v rámci které jsme letos zajeli do 7 měst a obcí v celé ČR a přímo na místě poradili s palčivými problémy veřejné správy.

Další formy pomoci:

Pravidelné dary od našich dárců jsou pro nás velmi důležité. Budeme samozřejmě rádi i za jiné
způsoby Vaší podpory.

• Mediální podpora: umístění loga nebo elektronického banneru na webových stránkách či tiště-
ných materiálech dárce.
• Věcný dar: kancelářský nábytek, výpočetní technika apod.
• Služby: grafické služby, technické služby, tisk, dobrovolnictví apod.

Předem Vám velmi děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Bez Vás by naše práce nebyla možná.