Domov » Možnosti podpory

Možnosti podpory

Česká republika se podle „Indexu vnímání korupce za rok 2016“ ve srovnání s rokem 2015 propadla o 10 míst z loňského 37. místa ve světě na 47. příčku. Data z naší právní poradny potvrzují, že ke korupčnímu jednání dochází mnohem častěji, než je medializováno na příkladu velkých korupčních kauz.

Toto nepříznivé skóre můžeme s Vaší pomocí zlepšit.

  • Staňte se členy Klubu přátel Oživení a podpořte pravidelným příspěvkem naše protikorupční aktivity

  • Podpořte jednorázově zasláním finančního daru na účet č. 2800516661/2010 s variabilním symbolem 1.

Pro činnost naší organizace, která každodenně dohlíží na činnost našich politiků a úředníků a snaží se prosazovat změny, které vedou k odpovědnější správě věcí veřejných, je důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním ze zásadních pilířů finanční stability je stálá základna podporovatelů, kteří sdílejí námi prosazované hodnoty. Jen s podporou dárců, kteří mohou přispívat na chod organizace byť jen drobnou částkou, můžeme vytvořit potřebný, skutečně nezávislý finanční zdroj.

Vaše podpora dodá našemu hlasu potřebnou sílu!

Další formy pomoci:

Pravidelné dary od našich dárců jsou pro nás velmi důležité. Budeme samozřejmě rádi i za jiné
způsoby Vaší podpory.

• Mediální podpora: umístění loga nebo elektronického banneru na webových stránkách či tiště-
ných materiálech dárce.
• Věcný dar: kancelářský nábytek, výpočetní technika apod.
• Služby: grafické služby, technické služby, tisk, dobrovolnictví apod.

Předem Vám velmi děkujeme za Vaši přízeň a podporu.