Domov » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Nemocniční nákupy za stovky milionů bez soutěže.

Celkem 7 veřejných zdravotnických zařízení od července 2016 nakoupilo od dodavatelů léky a zdravotnický materiál za více než půl miliardy korun bez soutěže podle zákona. To vyplývá ze společného monitoringu Oživení a EconLab, který se zaměřil na analýzu dat z registru smluv. Cílem bylo ověřit, zda veřejní zadavatelé skutečně soutěží dodavatele, pokud plnění smlouvy přesahuje 2 miliony Kč bez DPH.

Více

Zpoplatnění podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je protiústavní. Oživení podalo žalobu!

Dne 1. 12. 2016 podalo občanské sdružení Oživení žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zpoplatnění podání podnětu  ve výši 10 000 Kč, který upozorňoval na pochybení v zadávacím řízení na provozování MHD v Třebíči. Poplatek považuje Oživení za protiústavní a  žaluje ÚOHS za bezdůvodné obohacení. Případem se bude zabývat Městský soud v Brně.

Více

Nejlepší kontrola je ta veřejná! Vyplatí se občanům i čestným politikům.

Pravidla pro nominace a odměňování osob v čele krajských firem, uplatňování jasné vlastnické politiky vůči těmto firmám, zveřejňování výsledků dotačních řízení včetně odůvodnění i jasná pravidla pro krajem provozovaná média. To jsou některá z hlavních doporučení projektu Hodnocení transparentnosti krajů – krajské volby 2016 adresovaná nově zvoleným krajským zastupitelům a vedením krajů.

Více

Hodnocení krajů 2016: Kraje jsou nejméně transparentní ve správě svých firem a provozování médií

To vyplývá z analýzy organizace Oživení, která před krajskými volbami posuzovala kraje v celkem deseti kategoriích zaměřených na otevřenost a možnosti veřejné kontroly. V hodnocení nejlépe obstály Kraj Vysočina a Liberecký kraj. Naopak nejhorších výsledků dosáhly Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj. Kompletní výsledky projektu jsou k dispozici na webu http://www.hodnocenikraju.cz

Více

Šumperští středoškoláci poradí starostovi s rozpočtem

V pondělí 26. září od 13 hodin se šumperský městský úřad stane dějištěm setkání studentů dvou středních odborných škol s představiteli města. Zástupci třetích ročníků ze Střední školy železniční, technické a služeb a Střední školy zemědělské budou před zraky starosty Šumperka Zděnka Brože a dalších zastupitelů předkládat své návrhy do tzv. participativního rozpočtu města, který Šumperk připravuje. “Studenti mají možnost …

Více